Dækhotel

Hos Norddjurs Bilcenter har vi et dækhotel der kan rumme op mod 450 sæt sommer- eller vinterhjul. Du betaler kr. 250,- (inkl. moms) hver gang der skiftes dæk. Prisen er inkl. opbevaring – dine andre dæk står tørt og sikkert opmagasineret på vort dækhotel.
Tidsbestilling for dækskift nødvendigt.